Waarskuwing
  • JUser: :_load: Kan nie gebruiker laai met id: 373
Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Die kerk simbolies gesien vanaf die kruis

Visie - Nuwe vrugte wat lewe gee

Dr André en die gemeente se visie uitgebeeld op grond van die Woord vir die gemeente (kerk) wat deur die werking van die Heilige Gees vrug dra en die Lig uitdra na ‘n gebroke wêreld. “16 Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra. 17 Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê!” (Joh.15:16,17)

Uitbeelding

Alles in die Gees begin by die kruis wat lei na die geopende deur, waarvan die doeke die opstanding uitbeeld wat vrymoedige toegang en versoening met God beteken.

Die doeke

(gordyn / sluier) simboliseer ook ‘n geopende deurna buite, volgens die sending-opdrag van Jesus Christus (Matt. 28: 19), asook die kerk as bruid van Christus.

Die Duif

simboliseer die Heilige Gees se teenwoordigheid, invulling en werking, as seël en belofte vir ons heiligmaking, toerusting en volwassenheid vir die bediening en as ambassadeurs van Jesus Christus.

‘n Boom

word aan sy vrugte geken.   Deur die vrug van die Heilige Gees in ons, word ons herskep na die beeld van Jesus Christus.

Die vrug is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid (geduld, deursettingsvermoë), vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid (nederigheid) en selfbeheersing (Gal. 5: 22).

Die Kerk

is dus nie ‘n gebou nie, maar die gemeente self, van wie Jesus Christus die Hoof is en ons Sy liggaam (ledemate). Die gemeente het ‘n opdrag wat deur genade, hoop en liefde in die geloof gelewe word, in dankbaarheid en gehoorsaamheid tot eer van God.

Gebed

Mag Jesus Christus deur Sy Gees die geestelike oë van ons harte open (Efes. 1:18) om Sy geopenbaarde Woord lief te kry en as Sy Bruid te groei om vrug te dra en om gereed te wees met die wederkoms van die Bruidegom.

Mag die gemeente, die ware kerk en liggaam van Christus ‘n oorvloedige oes van siele inbring en voorberei vir ons Heer.

Mag alles geskied tot eer en lof van God wat deur Sy Seun en die Heilige Gees oorwinning en die ewige lewe deur genade, uit Sy liefde aan ons geskenk het.

 

 

Geskep en in stand gehou deur CompuMod