Waarskuwing
  • JUser: :_load: Kan nie gebruiker laai met id: 373
Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ons Geskiedenis

‘n Eie  Kerkgebou

Op Saterdag, 27 Maart 1909, was ‘n groot deel van die gemeente op Joubertina byeen om oor die bou van ‘n kerkgebou te beraadslaag. Die eerste voorstel is egter met ‘n groot meerderheid aanvaar.

Kerkgebou Joubertina

Die planne van die heer P. Hofman wat ter tafel was, was aanvaar. ‘n Boukommissie bestaande uit Ds. Retief en die here M.J. Olivier(bokkie). Petrus Strydom, Barend Strydom(Tjeek), Groot Hendrik Gerber, George Ferreira snr., Koot Rademeyer, Lourens Ferreira en Danie Kritzinger snr. Was aangestel. Twee weke na hierdie vergadering was tenders aangevra vir die lewer van “oprecht geelhout “uit die Tsitsikamma en om 500 vragte klippe op die terrain besorg. Geskikte klip is tussen die teenswoordige Joubertina en Tweë riviere teen ‘n berghang suid van die pad gevind. Sowat 400 vragte teen R0,25 per vrag is deur mnr. Naas Kritzinger met waens van mnr. Giel Bokkie Olivier gery, nadat die grootste gedeelte daarvan deur sy vader wyle Wit Andries Kritzinger, gebreek was.

Op 11 Desember 1909 kon een van die 6 tenders oorweeg word. Die tenders het gewissel van £3447 tot £8250. Na ‘n lang bespreking is die tender van ‘n Oudtshoornse firma: Albers en Vienings vir £4150 aangeneem. Die klip van die hoeksteen het van mnr. Groot Hendrik Gerber uit die Kouga gekom. Op Maandag 11 April 1910 onder groot belangstelling het ds. Retief die hoeksteenlegging waargeneem. Die mooi bedrag van £85 was op die klip geplaas en dieselfde dag is erwe ter waarde van £750 verkoop. Op die Saterdagaand is besluit om ‘n toring vir die kerk aan te bring. Bouwerk het fluks gevorder dat hierdie Kerkgebou op Saterdag, 18 Februarie 1911 ingewy kon word. Elektrisiteit deur ‘n kragopwekker van die Kerk was voorsien vir die aantal dorp ligte in die strate.

‘n Volledige teks oor die skulde, klok ens. word in die Goue Jubileum van H.C. Hopkins, bladsye 34 tot 39 uiteengesit.

Oorsprong geskiedenis:

Die eerste Europese reisigers het in die Langkloof gearriveer in die jaar 1689. Hulle het gereis na hierdie area van Suid-Afrika onder die opdrag van Simon van der Stel die destydse goewerneur van die Kaap, as ‘n verkennings missie. Hierdié eerste groep besoekers het die baan gebreek vir verskeie veeboere wat die gerugte van grasgroen velde en genoegsaam water bronne aanloklik gevind het.

Die gemeente van Uniondale (wat Joubertina se moedergemeente is) het in 1863 onder die leiding van ds. G. Wehmeyer en ds. A Kuys die vertrou geneem om Uniondale van George af te stig. Uniondale was lank die enigste gemeente in die distrik en het die area van Joubertina en omliggende plase bedien. Tussen die 14de tot die 16de Oktober 1907 het ‘n die Ring van George byeen gekom en was die saak van afstigting hanteer rakende Joubertina distrik. Die gemeente van Joubertina was dus in November 1907 gestig en bestaan steeds vandag.

Skoolgebou van Brandhoek

Die vorige leraars  van Joubertina:

Ds. W.F. Louw: 1908-1921
Ds. A.L.J van Rensburg: 1921-1924
Ds. M.M Du Toit: 1924-1941
Ds. P.L. Cilliers: 1942-1947
Ds. P.G. Wiid 1950-1955
Ds. C.J Bester: 1955-1962
Ds. J.D.W Strydom 1962-1964
Ds. G.J.U Rothmann: 1962-1968
Ds. F.J Hay: Aflos predikant
Ds. J.M Delport: 1969-1980
Ds. J.G du Plessis: 1973-1990
Die laaste 25 jaar
Ds. E.G.J de G Schutte: 1990-1996
Ds. S.H. Pienaar: 1993-1996
Ds. F.J.J Stapelberg 1996-2002
Ds. A.P Cronje: 1999-2003
Ds. C.P van der Merwe: 2003-2015
Ds. B.I.C Steyn: 2004-2013
Ds. Andre Oosthuizen 2013 begin. – Tans die leraar (2015).

Geskep en in stand gehou deur CompuMod